top of page
Tara Eda6279.jpg
Tara Eda6340.jpg
Tara Eda6277.jpg
Tara Eda6211.jpg
Tara Eda6111.jpg

Photo: Eric Hückstädt

Model: Tara Zoe Woltjes -  Modelwerk

Styling: Eda Dasdelen

H&M: Anna Schnabel, Joe Onde

bottom of page